ویژگی های یک وب سایت خوب

1400-11-18 19:14:33


با توجه به  گزارش Ecommerce Foundation هشتاد و هشت درصد مردم قبل از خرید کالا، مشخصات آن را در اینترنت جستجو می‌کنند. با توجه به این گزارش و پوشیده نبودن اهمیت وجود وب سایت برای همه در دنیای امروز، بسیاری از شرکت ه...

اخبار آرکا تحلیل

تصویر پروفایل

این خبر ازعباس نژاد

بلاک چین مهمترین پیشرفت فناوری

1400-11-18 19:09:36


بلاک چین به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین پیشرفتهای فناوری در چند دهه گذشته است.

این شعبه های توزیع شده، معاملات ناشناس نظیر به نظیر بین کاربران را  ممکن می سازد و اساس انقلاب رمزنگاری است.

اخبار آرکا تحلیل

تصویر پروفایل

این خبر ازعباس نژاد

10 زبان برتر برنامه نویسی تا سال 2021

1400-11-18 19:07:32


10 زبان برتر برنامه نویسی تا سال 2021

شوق یادگیری زبانهای برنامه نویسی بسیار بالا است، این روز ها کسانی که به دنبال یاد گیری برنامه نویسی هستند سوالی که به ذهنشان خطور می کند این است که به دنبال یادگیری کدام زبان برنامه نویسی باشند و چرا...

اخبار آرکا تحلیل

تصویر پروفایل

این خبر ازعباس نژاد